ZAKRES USŁUG:

- mapy do celów projektowych (analogowe/numeryczne),
- pomiary realizacyjne: tyczenie budynków, tyczenie urządzeń infrastruktury technicznej

i sieci uzbrojenia terenu, tyczenie dróg i innych obiektów inżynierskich,
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości,
- inwentaryzacje budynków,
- inwentaryzacja i sporządzania dokumentacji powykonawczej
- obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu,
- pomiary kontrolne budynków i budowli, pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich,
- pomiary objętości mas ziemnych (hałd, nasypów itp.),
- inne pomiary specjalne.

zakres usługkontaktmapa dojazdu

Kwidzyn, 2010